Blogg

Vi blogger om aktuelle hendelser i franchise og av våre arrangementer.

Online Frokostseminar 4. oktober - Hvordan utvikle håndbøker for franchisekjeder

Enhver franchisekjede MÅ ha en håndbok. Den kommer som bilag til franchisekontrakten og har flere funksjoner: • Den skal ha direkte koblinger til franchiseavtalen • Den skal være et styrings- og kontrollverktøy for å sikre at franchisekjeden driftes slik konsepteier forventer • Den skal ha driftsinstrukser for samtlige medarbeidere • Den danner grunnlag for den…

Les mer

Franchisekonferansen 2 mai 2022 – meld deg på her!

FranchiseArkitekt i Norge arrangerer i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke den årlige franchisekonferansen. Den 2. mai 2022 (kl 9-17) har vi invitert ledere fra kjente norske franchisekjeder til å dele sine erfaringer forbundet med utfordrende tider og/eller internasjonal ekspansjon. De deler sine strategiske veivalg med oss og beskriver hvordan de inkluderte franchisetakerne i slike beslutninger. Lær…

Les mer

Den lille budsjettguiden: Få mer ut av budsjettet!

Det snakkes mye om det berømte budsjettet og behovet for det. Noen velger å droppe det, andre jobber med store og ressurskrevende budsjettprosesser. Så hva bør man egentlig gjøre? Droppe budsjett og bare kjøre på – eller gå for en mer omfattende og solid budsjettprosess? I 9 av 10 tilfeller trenger man uansett et budsjett!…

Les mer

Food & Beverage Retailrapporten 2019

I USA spiser over 50 % av befolkningen måltider utenfor hjemmet. Her i Skandinavia fortæres ca 30 % av all mat utenfor hjemmet. Det forventes at dette tallet skal øke men med mange nye etableringer er konkurransen hard. Så hva kjennetegner de som overlever og er «rigget» for fremtiden? Her i Norge og Skandinavia tyder…

Les mer

Krav til minimumsomsetning i franchiseavtaler

Mange franchisekonsepter er basert på franchisetakers omsetning av franchisegivers varer (eller tjenester) videre til sluttkunde. Det er i slike tilfeller ikke uvanlig at franchisegiver stiller krav til minimumsomsetning. Dette er gjerne koblet opp mot en rett til å terminere avtalen dersom minimumsomsetningen ikke nås. Sett fra franchisegivers synsvinkel kan det være fornuftig å operere med…

Les mer

Hvordan yte godt lederskap i franchisekjeder

Vi tør påstå at de fleste franchisekjeder i Norge har mye å lære av Greg Nathans psykologiske analyse av franchisetageres ”livsfaser” i et kjedeliv. Analysen har resultert i 6 faser som de fleste Franchisetagere gjennomgår, fra oppstart som nybakt selvstendig næringsdrivende til erfaren franchistaker. Og ikke minst hvordan franchisegiver/kjedeleder kan håndtere disse fasene best mulig…

Les mer
FranchiseArkitekt - Priser

FranchiseArkitekt deler ut 4 av 6 Gullpartner-priser på Franny Galaen i Sverige og Årets Franchisekjede på Franny Awards i Norge.

FranchiseArkitekt går inn med stort engasjement i det nordiske franchisemarkedet. Når Franny Galaen 2018 gikk av stabelen 24. mars i Stockholm, delte selskapene i FranchiseArkitekt ut 4 av 6 Gullpartner-priser. På Franny Awards i Oslo delte FranchiseArkitekt ut priset Årets Franchisekjede til beste franchisekjede i Norge. Årets vinnere till Guldpartner-prisene på Franny Galan i Sverige…

Les mer
FranchiseArkitekt - Priser

Elkjøp Norge vant vel fortjent Franchiseprisen

Endelig fikk Norge sin Franny Award. Elkjøp Norge vant velfortjent Franchiseprisen, Franny Award 2018, som ble delt ut på Franchisekonferansen 7. mars 2018 i Oslo. Dog ikke uten smertefulle læringsprosesser fra Sverige. Franny Award er en internasjonal utmerkelse koblet opp mot vellykket drift av franchisekjeder. Franchisearkitekt laserte i 2018 i samarbeide med Hovedorganisasjonen Virke landets…

Les mer

Finansiering av franchisetagere

Franchising er en av de mest dynamiske vekstmodellene vi har. I en tid med store omstillinger her i Norge, hvor mange prøver å bygge opp noe eget, er det å starte opp en egen forretningsenhet, en fristende vei til nystart. Når man tar de første skritt som franchisetaker eller som grunnlegger av en egen nyoppstartet…

Les mer
Cappa

Franchise – noe for deg?

I et stadig tøffere jobbmarked, kanskje løsningen er å starte for deg selv? Kjøpmann, driver, franchisetaker, forhandler, retailer eller partner, kjært barn har mange navn. Felles for de alle er at det er tittelen på en person eller et firma som har satset for seg selv i et konsept hvor noen andre allerede har banet…

Les mer
Cappa

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss