Franchise håndbok

Franchise håndbok

Vår spesialitet er å utvikle og skrive håndbok, opplærings- og kvalitetssikringsprogrammer for franchisesystemer.

Franchise håndbok og kvalitetssikring

Vår spesialitet er å utvikle og skrive håndbok, opplærings- og kvalitetssikringsprogrammer for franchisesystemer.

I en franchise bygger evnen til styring på at franchisegiver har orden på det vi kallerFranchisekvartetten™. Den består av avtalen, håndboken, kjedens opplæringsfunksjon og kvalitetssikringsprogrammet. Om systemet er godt, kan franchisegiveren styre kjeden også når den utsettes for påkjenninger. Har man et dårlig system, kan avtalens lederfunksjon bli helt uten betydning.

Vår spesialitet er å utvikle og skrive håndbok, opplærings- og kvalitetssikringsprogrammer for franchisesystemer, slik at vi sikrer franchisegiverens evne til god styring av kjeden.

Kontakt oss