Nytt kapitel

Kapittel 7 – Varemerket

Alle kjeder har et felles varemerke som symboliserer kjeden og dets identitet. Når vare­merket er velkjent, kan forbrukeren «vite» hva man kan forvente av akkurat den virksom­heten som bærer det.

Kontakt oss