Rekruttering til faste stillinger

Rekruttering til faste stillinger

Rekruttering til faste stillinger

Cappa er et ledende konsulentfirma innen rekruttering av ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer i organisasjonen.

Cappa bistår også handelsselskaper, salgsmiljøer, leverandører, oppstartselskaper, industri, IT, aktører innen eiendom, logistikk og senterdrift i tillegg til rekruttering av masterfranchisetakere, forhandlere og agenter.

Å finne de rette menneskene er avgjørende for all vekst. Siden etableringen i 2002 har vi alltid gjort vårt ytterste for å søke frem de beste. Vi kaller det In Search of Excellence.

De fleste oppdrag følger følgende faser:

1 – Kravspesifikasjon

I forkant av rekrutteringsprosessen setter vi oss grundig inn i oppdragsgivers behov. I samtaler med oppdragsgiver får vi inngående kunnskap om rollen, selskapet, kulturen i selskapet og bransjen. Dette er avgjørende for å lykkes i rekrutteringsprosessen.

2 – Målrettet annonsering

På bakgrunn av kravspesifikasjonen utarbeider vi en stillingsannonse som treffer kandidatene vi ser etter. Vi annonserer på ulike plattformer avhengig av rolle, og ser at målrettet annonsering kombinert med aktivt søk er den beste metoden for å tiltrekke seg attraktive kandidater. Det innebærer også målrettet markedsføring i ulike sosiale medier.

Cappa håndterer og vurderer søknader. Vi sørger for profesjonell håndtering av søkere uavhengig om de er aktuelle for stillingen eller ikke.

3 – Aktivt søk

I kombinasjon med målrettet annonsering jobber vi med aktivt søk og headhunter aktuelle kandidater. Vi bruker ulike plattformer og metoder i søket, som blant annet vår egen kandidatdatabase, LinkedIn, vårt nettverk og andre kilder. Våre rådgivere er aktive, profesjonelle og diskrete i kontakt med kandidater og kilder.

4 – Intervju og testing

Cappa gjennomfører førstegangsintervjuer med kandidatene. Gjennom en systematisk tilnærming vurderer vi hvilke kandidater som er aktuelle for videre prosess.

Cappa er sertifisert i testverktøy fra Aon Assessment (tidligere Cut-e), og kan om ønskelig gjennomføre personlighet- og evnetester. Kandidater som gjennomfører tester får en personlig tilbakelesing fra en av våre rådgivere.

5 – Presentasjon

Etter et førstegangsintervjuene vurderer vi kandidatene og presenterer de vi anser som aktuelle for oppdragsgiver. Cappa er en aktiv part i møte mellom oppdragsgiver og kandidater.

6 – Bakgrunnssjekk

I alle våre rekrutteringsprosesser gjennomfører vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi gjennomfører grundige referansesamtaler og kandidatene fyller ut et egenerklæringsskjema. Vi tar kredittsjekk på kandidater når det er aktuelt, og innhenter politiattest til stillinger som krever det.

7 – Ansettelse

Våre rådgivere er en aktiv sparringspartner for oppdragsgiver og kandidater gjennom hele prosessen. Det er oppdragsgiver som foretar det endelige valget av kandidat.
Vi følger opp våre kandidater i etterkant av ansettelsen. Det gir viktige innspill i forhold til bl.a. trivsel, opplæring og utvikling.

Garantier:

Før vi kan si at en rekrutteringsprosess har vært vellykket, må både oppdragsgiver og kandidat vise at de jobber bra sammen og skaper tilfredsstillende resultater. Dersom den utvalgte kandidat viser seg å ikke fylle de på forhånd definerte kravene til stillingen og ikke blir engasjert utover prøvetiden, vil vi gjenoppta søk etter ny kandidat uten ytterligere honorar.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende møte. Tlf. 23 38 38 80 eller e-post post@cappa.no.

Kontakt oss