Plikter for franchisetageren

Hver franchisetager skal av omverdenen oppfattes som et ledd i den samme kjeden. Det er derfor svært viktig at hver franchisetager driver sin enhet i henhold til konseptet og gitte regler, og at hver franchisetager er organisert på den måten som er forutsatt i avtalen eller Håndboken. Franchisetagere kan ikke endre eller fravike konseptet. En franchise-tager som har en ny idé, må legge den frem for franchisegiver, som deretter kan teste ideen. Dersom ideen leder franchisen i riktig eller ønsket retning, kan den føres inn i konseptet til fordel for alle franchisetagere.

En annen og viktig plikt som franchisetageren har, er regelmessig å betale for sine ret­tigheter gjennom de ulike avgifter og kostnader som er fastsatt i avtalen.

Kontakt oss