Innkjøp i franchisekjeder

 

Managing partner i FranchiseArkitekt Sven Hars i samtale med innkjøpsekspert Peter Östlund i FranchiseArkitekt. Innkjøp er den delen av franchisekjedenes stordriftsfordeler som er mest opplagt. Men hva innebærer egentlig oppsett av en innkjøpsstrategi? Vi får blant annet høre at det er mye mer enn å forhandle om pris, en gang i året.

Kontakt oss