Avtaler

Avtaler

Avtaler

Bistand til klargjøring av faktiske  forhold som er relevante for valg av beste avtaleform ( franchise, distribusjon, agentur osv.) , innhold og omfang herunder  pilotavtale, overgangsavtale fra pilotdrift til franchise / endelig avtale , aksjonæravtale for relevante parter – alt i henhold til konsepteiers mål og strategier. Tilsvarende gjelder ved kjøp og salg av franchiserettigheter / agenturer.

Kontakt oss