Nytt kapitel

Kapittel 21 – Rekruttering og etablering

Den mest kritiske fasen i oppbyggingen av et franchisesystem er når man skal rekruttere franchisetagere. I den forbindelse passer det svært godt med det gamle ordtaket «en kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd».

Kostnadene og alt bryet med en nyrekruttering på grunn av feilrekruttering vil være merkbart, spesielt i startfasen av en oppbygging. Dette vil kunne stjele ressurser fra andre deler av organisasjonen som kunne trenge det mer. I verste fall kan det gi et omdømme-tap blant kunder, potensielle franchisetagere og leverandører.

Derfor er det nødvendig å gjøre en særdeles god analyse av hvilken type franchise tagere det er behov for i virksomheten. Alle franchisekjeder har gjort noen feil ved rekruttering, men det gjelder å minimere risikoen gjennom effektive metoder og med klare mål på hva man etterspør i prosessen.

Hvis vi et øyeblikk ser bort fra den rent operative kvaliteten, kan man si at det finnes tre forskjellige typer franchisetagere.

Kontakt oss