Ledelse og styre

Ledelse og styre

I franchiseforetak er det ofte behov for å ha en samtalepartner med stor erfaring og kunnskap i ulike sammenhenger.

Ledelse og styre

I franchiseforetak er det ofte behov for å ha en samtalepartner med stor erfaring og kunnskap i ulike sammenhenger.

I franchiseforetak er det ofte behov for å ha en samtalepartner med stor erfaring og kunnskap i ulike sammenhenger. Noen ganger kan behovet dekkes ved at man rekrutterer en kunnskapsrik person til styret. Fra tid til annen er det også behov for å få hjelp med konkrete problemstillinger i et såkalt advisory board, eller for at noen kan gå inn og rent praktisk håndtere visse spørsmål og endringer, et såkalt management-oppdrag.

Kontakt oss