Nytt kapitel

Epilog

Nå er Franchiseguiden slutt. Vi håper at du har hatt glede av boken og at vi har inspirert deg.

Den norske utgaven er oversatt fra den svenske originalutgaven. Det er imidlertid gjort ulike tillegg og presiseringer knyttet til erfaringer fra norsk rettsliv og avtalepraksis, foruten medvirkning i ulike prosesser innenfor alt fra konvertering til franchise i egeneide kjeder til å være «husadvokat» i kjeder der man løpende involveres i ulike spørsmålsstillinger av praktisk, kommersiell og rettslig art.

Tanken er at ulike brukergrupper skal kunne bruke boken som et praktisk oppslags­verk i fremtiden og gå tilbake for å se hvordan vi behandlet det emnet du for øyeblikket er opptatt av. Bruk av fotnoter er særlig myntet på lesere med rettslige innfallsvinkler.

Trass bokens lengde har vi egentlig bare har skummet overflaten hva gjelder emnet franchise. En tanke som derfor har slått oss, er å komme tilbake med flere bøker eller en samlende utgave med mulighet for fordypning av våre resonnementer. Eksempler på emner som vil kunne bli tatt opp er:

  • rekruttering av franchisetagere
  • Håndboken
  • franchisejus
  • franchisefinansiering
  • franchiseeksport
  • import av franchiser
  • master franchise
  • franchise-exit.

Jonas Ideström / Anders Fernlund  / Endre Storløkken

Kontakt oss