Executive search

Executive search

Executive search

Cappa skal bidra til at oppdragsgiver tar riktige valg i utviklingen av sine lederteam.

Vårt executive search program sikrer en profesjonell og grundig lederrekruttering. Gjennom målrettet og diskret søk i markedet finner vi kandidater med rett kompetanse og motivasjon i forhold til oppdragsgivers behov. Vi legger vekt på å ha en god dialog med oppdragsgiver. I tillegg skal våre kandidater oppleve Cappa som en trygg samtalepartner vedrørende egen karriereutvikling.

Ta kontakt med senior partner Fredrik M. Vegsgsaard dersom du vil høre mer om vårt executive search program. Tlf. 900 200 79fredrik.vegsgaard@cappa.no.

Kontakt oss