Executive search

Executive search

Executive search

Executive search innebærer målrettet søk etter kvalifiserte kandidater til lederstillinger og roller som krever spesiell kompetanse. I Cappa har vi drevet med executive search siden etableringen i 2001, og har siden den gang bygget opp et unikt nettverk med ledere og talenter på tvers av bransjer over hele landet.

For å sikre en vellykket rekrutteringsprosess er et godt forarbeid avgjørende. Ved hjelp av gode verktøy og i samtaler med oppdragsgiver blir vi kjent med virksomhetens posisjon, utfordringer, muligheter og arbeidskultur. Sammen definerer vi ønsket kandidatprofil før vi diskret henvender oss til utvalgte kilder og kandidater i markedet.

Cappa har gode rutiner, metoder og verktøy som sikrer en profesjonell prosess med høy kvalitet. Våre oppdragsgivere blir løpende orientert om fremdriften i oppdragene, og vi har tett dialog med aktuelle kandidater. Les mer om rekrutteringsprosessen her.

Vi er med vår oppdragsgiver hele veien, fra rekrutteringsbehovet dukker opp til avtale med kandidat er signert og vedkommende er i gang.
I Cappa kaller vi det In Search of Excellence.

Ta kontakt med oss for en fortrolig samtale om ditt rekrutteringsbehov:​

Kontakt oss