Behovet større for oppsøkende virksomhet

Behovet for en markedsinndeling er ofte større i konsepter med oppsøkende salgsvirk­somhet. I detaljhandelen og innenfor restaurantbransjen er en markedsinndeling vanligvis ikke like viktig og iblant direkte kontraproduktiv.

Franchisekonsepter der franchisetageren selger gjennom å oppsøke potensielle kunder, finnes i Skandinavia i mange bransjer, for eksempel:

  • kontormaskiner
  • iskrem
  • utdannelse
  • direktereklame
  • sikkerhetsdører
  • rekruttering
  • bemanning
  • sikkerhet

I en bransje med oppsøkende salg finnes det et berettiget behov for å lage en markedsinn­deling basert på særlig følgende synspunkter:

Forhindre intern konkurranse mellom franchisetagere

Det at franchisetagere fra én og samme kjede må konkurrere om samme kunder, kan oppleves som frustrerende og irrasjonelt. Ettersom franchisetagere fra samme kjede risi­kerer å oppsøke de samme kundene, vil det kunne bli oppfattet som uprofesjonelt og forvirrende også av kunden.

Grunnlag for krav på markedsandeler og salgsvolum

Hvis franchisegiveren stiller krav om at franchisetagerne skal oppnå en viss markeds­andel, forenkles selvsagt dette om man definerer hvilken helhet markedsandelen skal være endel av. Hvis man stiller krav til salgsnivå, er det lettere å bestemme nivået om man vet hvilket kundeunderlag man skal basere avgjørelsen på.

Grunnlag for rettigheter og plikter i forbindelse med nasjonale kundekontrakter

I franchisekjeder hvor markedet gir muligheter til salgskontrakter med kunder som har virksomhet over hele eller store deler av landet, eksisterer også et behov for å kunne bestemme hvilken franchisetager som skal levere til kundens ulike steder.

Kontakt oss