Franchisetager

Som franchisetager «leier» du retten til å drive en virksomhet etter et godt utprøvd konsept og under et etablert varemerke. Som leietager bør du finne ut så mye som mulig om hvordan konseptet ser ut og hvordan det fungerer. Spør andre franchisetagere hvordan de opple­ver konseptet. Finn også ut så mye som mulig om franchisegiveren. En franchisetager har rettigheter innenfor gitte rammer, men også plikt til å holde seg innenfor rammene og til å betale avgifter. Det er ikke bare å komme og kreve at konseptet skal endres.

Franchisetageren bør foreta en analyse gjennom først å skaffe seg oversikt over sine rettigheter. Hva får du i konseptet? Hvis du hadde drevet denne virksomheten som en helt selvstendig næringsdrivende – uten tilknytning til en kjede – hva ville du da ha måttet gjøre som du nå kan få gjennom kjeden? Er det en merverdi å delta i kjeden fremfor å stå alene utenfor? Om svaret er nei, bør man være kritisk til en inntreden som krever en særskilt begrunnelse.

Deretter bør forpliktelser gjennomgås på samme måte. Hvor mye må du betale? Hvordan er betalingen inndelt til ulike formål, som service, markedsføring, IT og så videre? Hva er det du ikke kan gjøre?

Som franchisetager bør du også fokusere på retten til å jobbe innenfor et bestemt område. Er du alene, det vil si har du et eksklusivt område, eller kan du få konkurranse fra franchise­giveren eller andre franchisetagere i kjeden? Videre bør du undersøke hvordan dine lisens­rettigheter til varemerket ser ut. Er varemerket registrert? Hvor? I Norge eller i hele EU? Hva slags rettigheter har du til lokalene du driver virksomheten fra? Har du rett til å bli værende, eller må du flytte den dagen avtalen opphører? Ingen av disse spørsmålene har et rett eller galt svar, men begge parter bør finne ut av hva som gjelder før avtalen signeres.

Kontakt oss