Opplæring

Opplæring

Opplæring

Et franchisesystem bygger på et konsept som er felles for alle i kjeden.

Et franchisesystem bygger på et konsept som er felles for alle i kjeden. For at alle skal ha kunnskap om konseptets deler som forretningsidé, vurderinger, kundenytte osv., må franchisegiveren sørge for utdanning

Denne utdanningen er i første rekke en utdanning innen konseptets spesifikke områder, men også mer generelle deler innen økonomi og forretningskunnskap er viktige bestanddeler.
Konseptspesifikke områder kan være:

  • Produksjon
  • Arbeidsmetoder
  • Butikkarbeid
  • Service
  • Salg

Franchisegiveren sørger ofte også for utdanning innen:

  • Forretningskunnskap
  • Personalforvaltning
  • Budsjettering

Som franchisegiver er det viktig at man har en grunnutdanning for nye franchisetakere for å lette starten, men også for å sikre at den nye enheten kommer til å bli drevet i henhold til konseptet. Franchisetakerens medarbeidere trenger også introduksjonsutdanning for å kunne utføre sine deler av arbeidet på en korrekt måte.

Utdanningsprogrammet må hele tiden være oppdatert og tilpasset konseptets utvikling. Vi hjelper til og legger grunnlaget for utdanningsprogrammet deres. Deretter hjelper vi til med å holde utdanningsprogrammet deres oppdatert og tilpasset i henhold til konseptet deres.

Kontakt oss