Ønsker du å bli franchisetaker?

Ønsker du å bli franchisetaker?

Ønsker du å bli franchisetaker?

Mange bærer på en drøm om å drive for deg selv. Bygge opp en egen bedrift fra grunnen av, eller ta over en virksomhet som er oppe og går. Det å bli med i en etablert kjede som franchisetaker, forhandler eller liknende kan være en fin måte å få oppfylt en slik drøm på. Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt både innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og Business 2 Business. Selv om det finnes mange begreper og modeller som brukes og er beslektet, velger vi å bruke franchise som begrep i denne sammenheng.

Som franchisetaker får man mulighet til å eie og drive sin egen virksomhet i et etablert kjedekonsept. Franchise kan være snarveien til å etablere egen virksomhet. Man driver sitt eget firma, blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap.

Lokalt eierskap legger til rette for et stort lokalt engasjement, som igjen kan skape høyere omsetning og bedre resultater. Flere undersøkelser (bl.a. franchiseundersøkelsene til FranchiseArkitekt og Virke), peker på at franchiseenheter gjerne oppnår bedre resultater enn egeneide filialer i samme kjede.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale, men den kan også være løpende. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område.

I mange franchisekjeder er alt tilrettelagt, og man får grundig opplæring. Det finnes franchisekonsepter som tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Dette er kjeder som ønsker at franchisetakeren skal bruke mest mulig tid i salg/butikk/produksjon, og minst mulig tid til kontorarbeid.

Det finnes også franchisekonsepter som tilbyr en del fellestjenester, spesielt innen innkjøp, logistikk og profilering, men som lar franchisetakeren skape egne rutiner for backoffice, regnskapsførsel etc.

Vi anbefaler deg som vurderer franchise å sette deg godt inn i hva som inngår i konseptet, vurdere om inntjeningspotensialet er der, om andre franchisetakere er tilfredse, om avtaler virker gjennomarbeidede, seriøse og balanserte.

En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer, gjerne med mulighet til forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan.

Franchise drives som oftest gjennom et aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK). I et aksjeselskap kan man bli fast ansatt i eget selskap, og får de samme grunnleggende rettigheter som om man er ansatt andre steder. Ikke minst ved sykdom og permisjoner kan dette være viktig. Vi vil også anbefale drift gjennom aksjeselskap, som er en ryddig og oversiktlig driftsform.

Minimumskravet til aksjekapital er kr. 30.000,- i tillegg til øvrige krav til kapital og finansiering.

Noen punkter å vurdere:

  • Franchisetakere får som oftest tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og system.
  • Franchisetaker skal kunne konsentrere seg om å drifte enheten.
  • Mulighet for solid inntjening og utbytte fra eget selskap.
  • Det finnes like mange franchisemodeller som det finnes kjeder. Man bør søke kjeder med langsiktig perspektiv, dyktige folk og ordnede forhold. De bør kunne dokumentere et godt konsept og helst også resultater. Ta gjerne en prat med andre franchisetakere i kjeden.
  • Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller som egenkapital eller sikkerhet. På den annen side er også oppsiden større, ved at man kan tjene mer penger til seg selv og bygge opp sin egen bedrift.
  • Man blir underlagt et system og sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.
  • Man må investere tid til opplæring, utvikling og å bidrag til fellesskapet.
  • Man bør ha et visst perspektiv på samarbeidet, kontraktene varer som regel i flere år (5 år er vanligst, med muligheter for forlengelse i nye 5 år osv.).

Ble du nysgjerrig på franchise?

Du kan lese mer på våre nettsider www.cappa.no og www.franchiseportalen.no . Her vil du også finne franchisemuligheter vi jobber med. Kontakt den som står nevnt i utlysningen, og be om mer informasjon.
Du er også velkommen til å kontakte oss pr telefon, +47 23 38 38 80 eller e-mail post@cappa.no.

Våre oppdragsgivere er alltid på utkikk etter dyktige franchisetakere, ledere og medarbeidere. Om du ønsker å søke på en konkret stilling eller vil registrere deg i vår CV-database, så er du velkommen til oss.

 

Kontakt oss