Ytterligere aspekter ved etablering

Generell markedsføring av franchisekonseptet

Som et supplement til rekruttering i forbindelse med en bestemt etablering er det van­lig at franchisekjeder markedsfører franchisen på ulike måter. Intensjonen er å skape en generell interesse for franchisen, noe som ikke bør undervurderes. Det er mange kjeder som får en rekke spontane søknader som et resultat av generell markedsføring.

Markedsføringen kan skje på mange ulike måter, som for eksempel:

  • Google
  • egne websider/hjemmesider
  • bransjetidsskrifter/deres websider/hjemmesider.
  • franchiseportalen.no

Franchiseportalen har vært på det norske markedet lenge og er en velfungerende markeds plass for franchise på internett. Foruten annonser fra franchisegivere finnes det her profesjonell informasjon og nyheter om franchise og lignende. Webstedet er meget godt besøkt, og adressen er www.franchiseportalen.no

Kontakt oss