Hvordan beskytter man sitt varemerke?

For at man skal kunne få eneretten til et varemerke, må det ha varemerkebeskyttelse. Dette kan oppnås enten gjennom registrering eller gjennom innarbeiding.

Den enkleste måten er registrering. En søknad om å få varemerket registrert sendes Patentstyret. Man betaler et registreringsgebyr, fyller ut en blankett og sender inn et bilde av det varemerket man ønsker å registrere. For at en søknad om registrering skal bevilges, må varemerket ha særpreg. Det vil si at den varen eller de produktene som det represen­terer klart må skille seg ut i forhold til andre merker.

Om varemerket er identisk med eller minner om, eller kan forveksles med et annet varemerke, kommer Patentstyret til å avslå søknaden. Dette kan man komme forbi ved å endre varemerket såpass mye at muligheten for forveksling blir borte, eller ved at man innskrenker de vare- eller tjenesteklassene som man ønsker å registrere varemerket for. Et varemerke registreres nemlig ikke for alle varer, men i en eller flere av de 34 ulike spesi­fikke klassene for varer (for eksempel musikkinstrument i klasse 15) eller i de 11 ulike klassene for tjenester (for eksempel juridiske tjenester i klasse 45) som gjelder i henhold til Nice-klassifiseringen.

Den andre måten å oppnå varemerkebeskyttelse på er innarbeiding. Dette tar lengre tid og er ofte dyrere. Visse varemerker er ikke registrerbare på grunn av manglede karakte­ristikk. Et eksempel er de såkalte deskriptive sammensetninger, dvs. beskrivende vare­merker. Gjennom konsekvent å bruke varemerket kan man lykkes med å jobbe det inn hos den aktuelle kundekretsen, slik at de – gjennom en markedsundersøkelse – erklærer at man for eksempel med varemerket Radio City mener den radiokanalen som sender på frekvensen 105,7 Mhz. Lykkes man med å vise dette, har man oppnådd den egenart Patentstyret aksepterer for å registrere varemerket, selv om det er deskriptivt.

For å vise allmennheten at man har varemerkebeskyttelse for sitt varemerke, kan det være bra å bruke symbolet ® i forbindelse med merket. Dersom man ennå ikke har fått sin søknad om registrering innvilget, eller om man er i gang med å innarbeide sitt vare­merke, kan man anvende symbolet TM.

Man bør forsikre seg om at man har varemerkebeskyttelse før man tar fatt på sin virk­somhet. Hvis det viser seg vanskelig å få et varemerke registrert, er det som oftest lettest å bytte varemerket til noe nytt og særegent.

Kontakt oss