Konfidensiell håndbok og informasjon

De aller fleste franchisesystemer er basert på en forretningsidé, som noen har utviklet videre til et forretningskonsept. Utrulling av konseptet fra tegnebrettet til praktisk drift innebæ­rer å la andre, nemlig franchisetager, bli den som møter sluttkundene. Skal franchise giver være sikker på at alle forutsetningene fra tegnebrettet og erfaringer fra pilotdrift, som er nedtegnet i en konsepthåndbok, virkelig også forstås og etterleves av franchisetageren, må det fokuseres på den pedagogiske formidlingen av kunnskapen som er nedtegnet. Ikke sjelden skorter det vesentlig på opplæring, evaluering og justeringer av konsept. Håndboken er franchisesystemets hjerte og det styringsinstrument franchisegiver har for daglig drift. Her inntas alle de detaljerte bestemmelser som, om de var inntatt i selve avtaleteksten, lett ville druknet i den praktiske hverdag. Denne guiden er forutsetningsvis så unik for det enkelte franchisesystem at innholdet har en egen «originalitet». Gjennom avansert innhold, som detaljert beskriver hvordan konseptet skal utføres, er kunnskapen (knowhow) vernet av ulike bestemmelser innen så vel opphavsrett som markedsføringsrett og strafferett. Dette fordi innholdet i sin nøyaktige sammensetning ikke er allment kjent. Den aktuelle knowhow må derfor i regelen regnes som noe som også utgjør forretningshemmelig-heter.51 Å utvide beskyttelsen av konseptets beskrivelser ved å klausulere at overført kunnskap i Håndboken er konfidensielle er derved til nytte for alle parter innen en franchisekjede.


51 Se nærmere om dette i Are Stenvik: Tidsskrift for Forretningsjus nr. 4, 2002, s. 504, flg. særlig s. 506

Kontakt oss