Franchise, nøkkeltall og utviklingstrekk i Norge

Det har i Norge vært liten kartlegging av nøkkeltall hva angår franchise. Det som finnes er ofte ufullstendig, fragmentarisk og ikke sjelden lite presist med hensyn til om det er tale om egeneide kjeder eller franchisebaserte kjeder, og det kan være vanskelig å vurdere om det er tale om omsetningstall ut fra franchisetagere eller om franchisegivers egen omsetning – enten i egeneide butikker eller i egen verdikjede – er inkludert eller ei. Når det dertil ikke alltid er klart om omtalt kjede driver business format franchise, eller andre kjedeformer, vil kritikk av fremlagte nøkkeltall lett kunne oppstå. Vi velger trass nevnte motforestillinger å vise til undersøkelsen nedenfor og la den tale for seg slik den er pre­sentert.

Tallgrunnlag:

Virkes Retaildatabase12 (tidligere Ultima-databasen), Norges største kjededatabase som inkluderer regnskapsdata

 • 9.000 foretak
 • 450 kjeder
  • deles inn i franchise, filial, selvstendige (frivillige kjeder)
 • 44 bransjer
  • dagligvare, KBS
  • faghandel
  • service og tjenesteyting (eks. frisørkjeder)
  • servering (eks. bakerier).

12 Gjengis med tillatelse fra Virke.

Kontakt oss