Nytt kapitel

Kapittel 3 – Er forretningskonseptet egnet for franchise?

Med riktige forutsetninger kan utvidelse av en virksomhet via franchise bli en svært lønnsom affære. Dels kan man oppnå en god løpende lønnsomhet, spesielt i forholdet til franchisegiverens egenkapital. Dels kan verdien av franchisegivers foretak utvikles veldig positivt, spesielt i forholdet til franchisegiverens finansielle risiko. Men alle forretnings­konsepter er ikke egnet for franchise. Derfor gjelder det å gjøre en nøyaktig analyse av konseptets forutsetninger før man begynner å forberede en franchiseutvidelse.

En sikker grunnleggende forutsetning er at det aktuelle forretningskonseptet har gode og langsiktige økonomiske forutsetninger, både når det gjelder bransjen og konseptets egen levedyktighet. Utgangspunktet bør altså være at forretningskonseptet som skal ligge til grunn for franchisen har vært drevet lønnsomt og fremgangsrikt i tilstrekkelig tid for at man skal kunne hevde at konseptet er velutprøvd. Hvor lang denne tiden er, varierer fra tilfelle til tilfelle, ettersom forutsetningene varierer mye mellom ulike bransjer og kon­septer.

En virksomhet som har tanker om å ekspandere med franchise, gjør altså klokt i først å analysere om det aktuelle forretningskonseptet er egnet for vellykket franchise.

En analyse av konseptets forutsetninger for franchise kan gjøres ved hjelp av følgende syvpunktsprogram, der vi har angitt hvilke områder som skal bedømmes og årsakene til det.

1 Ledelse og organisasjon

Bedømmelse av kompetanse, mulighet til stort engasjement og forankring samt ressurser.

2 Konseptets lønnsomhet

Selve kjernen i all franchise som skal oppfylle to parters forventninger og behov.

3 Fremgangsfaktorene

Styrer muligheten til å beskrive og multiplisere konseptet.

4 Kapitalbehov

Styrer størrelsen på rekrutteringsmarkedet.

5 Forkunnskapsbehov

Styrer størrelsen på rekrutteringsmarkedet.

6 Kvalitetssikring

Styrer muligheten til å opprettholde og utvikle konseptet.

7 Varemerket

Mulighet til å beskytte varemerket.

Kontakt oss