Samarbeid i den daglige driften

Interaktivt samarbeid i hverdagen

Franchise er basert på et forretningssamarbeid, og det er da viktig at ansvarsfordelingen mellom partene er tydelig. Om det ikke er klart hvem som er ansvarlig for hva, er det stor risiko for at det skaper en forvirring som gir opphav til skuffelser og tvister. Med en veldefinert ansvarsfordeling som utgangspunkt kan det utvikles et samarbeid hvor man gir og tar, og man skaper noe man aldri kan oppnå på egen hånd, nemlig at én pluss én blir mer enn to.

Hver franchisetager produserer hver dag varer eller tjenester og selger dem til kunder som de treffer daglig. Dette gir uvurderlig lærdom om hva som kreves for å lykkes i den steintøffe konkurransen som alle opplever hver dag. Men alle franchisetagere har ikke de samme opplevelsene samtidig, så en franchisetager har en enorm fordel av å kunne ta del i andres erfaringer. Gjennom franchisegivers overblikk og kontroll over kjedens mange erfaringer kan disse sammenfattes og dermed utnyttes av alle.

I velfungerende franchisekjeder er samarbeidet mellom franchisegiver og franchise-tager noe som skjer hver dag. Denne daglige kontakten gir en interaktivitet som er selve motoren i utviklingen. Hver telefonsamtale, e-post eller møte gir nye erfaringer og synspunkter på hvordan virksomheten skal drives. Produkter og tjenester verdsettes, kundeadferd identifiseres, konkurrenters tilbud analyseres og så videre. Det er i disse samtalene mellom franchisegiver og franchisetager, samt franchisetagere seg imellom, at konseptet utvikles.

Det er det som skjer i hverdagen, gjennom kontakt mellom partene og deres utveksling av synspunkter og erfaringer, som er den viktigste livsnerven som får enhver fremgangs­rik franchisekjede til å utvikle seg og forhåpentligvis foredles. Avgjørende for hvor ver­difull denne interaktivitet vil bli, er franchisegiverens organisasjonsmåte samt kvaliteten på franchisekjedens organisering. Som endel av kjedens oppbygging bør det startes et forum for utvikling. Mange velfungerende franchisekjeder har derfor laget råd av ulike slag.

Kontakt oss