Manglende betaling

Franchisetageren betaler ikke etableringsavgiften

Normalt betales etableringsavgiften i forbindelse med at franchiseavtalen signeres. Dette skjer altså før franchisegiver har levert varer, og før franchisegiver har startet opplæringen av franchisetager. Hvis franchisetager unnlater å betale, kan franchisegiver alltids stoppe sine leveranser og andre tjenester.

Men hva gjør man dersom franchisetager virker overbevisende og sier at betalingen «kommer straks» eller at «datamaskinen er kranglete»? Det finnes dessverre bare ett svar: La være å utføre tjenestene. Stans alt og vent på betalingen. Har franchisegiver vært tyde­lig nok fra begynnelsen av, er det bare én som kan ta skylden for forsinkelsen, og det er franchisetageren. Hvis franchisegiver derimot fortsetter å levere før betalingen er på plass, vil det trolig ikke være bare denne ene betalingen som får etterslep, men også alle andre.

Franchisetageren slutter å betale

En lignende situasjon er når en franchisetager slutter å betale for varer, tjenester eller avgifter i en løpende avtaleperiode. I slike tilfeller handler det ikke om en notorisk for­sinkelse, men snarere om at noen utnytter ens medgjørlighet. Som i alle andre sammen­henger velger man sine fiender. Man velger den som krangler minst når man er tvunget til å være sent ute med betalingen.

Som franchisegiver bør man unngå å vise en slik velvilje, da man faktisk kan bidra til å ødelegge for sine franchisetagere. Man må ha skjerpet kontroll på alle betalinger i franchise­systemet. Så snart noen begynner å henge etter, har det en årsak. Franchisegiveren bør rykke ut, undersøke årsaksforhold og være behjelpelig med råd og informasjon.

Dersom den uteblivende betalingen skyldes en midlertidig dårligere likviditet, bør franchisegiver holde tilbake eventuelle leveranser, samt kreve en form for sikkerhet, for eksempel kontant betaling for fremtidige leveranser. På denne måten blir det stilt krav om at franchisetager foretar seg noe. Han blir tvunget til å tenke igjennom hvilke varer som gir høy omsetning og helst kombinert med høy inntjening.

Kontakt oss