Nytt kapitel

Kapittel 10 – Franchiseavgiften

Et av de vanligste spørsmålene fra en potensiell franchisegiver er: Hvor stor skal franchise­avgiften være? Det vanligste spørsmålet fra potensielle franchisetagere er: Er dette en rimelig franchiseavgift?

Det er dog ikke mulig å gi et virkelig godt svar på spørsmålet om franchiseavgiftens størrelse, uten først å ha gjort en ordentlig analyse av forutsetningene. I dette kapitlet skal vi vise hvordan man bør angripe spørsmålet og hvordan man kan komme frem til riktig nivå på franchiseavgiften. La oss først se på hvordan en vanlig tilnærming kan lede feil av sted når man forsøker å vurdere det riktige nivået på en franchiseavgift.

Kontakt oss