Nytt kapitel

Kapittel 14 – Drift av franchisekjede

Det samarbeidet som eksisterer mellom franchisegiver og franchisetager, er i hovedsak bygget på en vel gjennomtenkt arbeidsfordeling som vi beskriver i kapittel 8, Arbeids­fordeling mellom franchisegiver og franchisetager. Denne arbeidsfordelingen avspeiles i franchise avtale og håndbok og danner forutsetninger for hvilke arbeidsoppgaver partene skal ha i det daglige samarbeidet.

I dette kapitlet beskriver vi nærmere hvordan driften av en franchisekjede fungerer i praksis.

Kontakt oss