Nytt kapitel

Kapittel 4 – Blir det lønnsomt?

Det første spørsmålet de fleste stiller seg når man vurderer å bygge opp en franchisekjede, er om det vil bli lønnsomt. Felles for all franchisedrift er at lønnsomheten bør settes i rela­sjon til franchisegiverens opprinnelige kapitalinnsats, ettersom det er franchisetagerne som i hovedsak står for kapitalinnsatsen i ekspansjonen. Om det franchisegivende fore­takets eiere noen gang kan tenke seg å spre eierskapet i foretaket gjennom nyemisjoner, skulle den opprinnelige eierens investering sett i forhold til dennes avkastning kunne bli helt uovertruffen. Man skulle derfor kunne si at franchise tilbyr to kapitalmarkeder isteden for ett. Dette kan illustreres i figuren nedenfor om dobbelt kapitalmarked.

Figur 7: Teorien om det doble kapitalmarkedet.
Figur 7: Teorien om det doble kapitalmarkedet.

Det som er unikt for franchiseforetak, er altså at franchisetagerne står for en stor del av den kapital som kreves for ekspansjonen. Selvsagt kan franchiseforetak også tiltrekke investorer på kapitalmarkedet. I en svært vellykket franchise kan en stor del av den nød­vendige kapital finansieres av både franchisetager og investor og dermed gi en unik, god rentabilitet for den opprinnelige gründeren og franchisegiveren. En forutsetning for noen som helst lønnsomhet er dog at franchisetagerne kan drive en lønnsom virksomhet.

Kontakt oss