Singel-franchisetagere

Noen mennesker er mer egnet enn andre til å drive sin egen virksomhet, og det å drive egen virksomhet i en franchise er på ingen måte noe unntak. Selv med en god forretnings­modell og med god støtte fra franchisegiver er det fortsatt franchisetager som skal drive en lokal bedrift. Det krever en spesiell evne, men også en erkjennelse av at det avhenger av «meg». Til syvende og sist er det franchisetager som må utføre og ta det endelige ansvaret for at ting skal skje. Denne innsikten og fremfor alt evnen til å øke aktivitetene som skal utføres, er noe man er ute etter når det gjelder rekruttering av næringsdrivende.

Det er ikke nok å ha de riktige personlige egenskapene, man må også ha nødvendig kapital for å starte og drive en bedrift.

Kravs- respektive idealprofil

Før oppstart av rekrutteringsprosessen må man tenke igjennom kravene som stilles til det å bli franchisetager. Det er viktig å skille mellom idealprofilen og de krav man reelt sett vil komme til å stille.

Idealprofil

Idealprofilen beskriver den perfekte kandidaten f.eks. slik:

 • omfattende erfaring på alle relevante områder
 • en personlighet som alle liker
 • sterk motivasjon og vilje
 • mulighet til å sette virksomheten i gang snarest
 • vilje og evne til å arbeide innenfor rammene av et felles konsept
 • god privatøkonomi
 • rikelig med kapital.

Som mange nok kan si seg enig i, er det ikke mange med en slik personlighetsprofil. I alle fall finnes det ikke nok mennesker med slike egenskaper til å fylle alle enhetene du ønsker å ekspandere med i en kjede. Men det kan fortsatt være grunn til å skissere et bilde av den nåværende idealprofil, slik at man tydeliggjør sentrale behov som vektlegges i rekrutteringen.

Kravsprofil

Kravsprofilen skiller seg fra idealprofilen og kan defineres som det nivået som det er nødvendig at kjedens franchisetagere har eller de realistisk bør opp på etter konseptets krav.

De områdene som du vanligvis bør vurdere er:

 • Forkunnskapsbehov
  Hva må en franchisetager ha med seg av grunnkunnskap? Kreves det for eksempel:

  • en spesiell utdannelse
  • en spesiell kompetanse
  • salgserfaring
  • personalerfaring
  • bransjeerfaring.
 • Antall eiere, evt. familieeierskap hvor flere arbeider i virksomheten
 • En spesiell alder
 • Spesielle personlige egenskaper, for eksempel
  • detaljorientert
  • kunstnerisk
  • god fysikk.
Spesifikke krav til franchisetagere

Så langt har kravsprofilen ganske stor likhet med hvordan en jobbspesifikasjon kan se ut ved rekruttering av ansatte. En evaluering av en franchisekandidat inneholder mer eller mindre alle de samme vurderingskriteriene som i rekrutteringen av en ansatt. Franchiserelasjonen kjennetegnes ved gjensidig avhengighet over lang tid, med stor evne til samarbeid der franchisetager ikke er underordnet som en ansatt, men skal være «sin egen sjef». Når du rekrutterer en franchisetager, er det derfor en tilleggsdimensjon, nem­lig den at kandidaten må ha egenskaper som trengs som selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å vurdere hvorfor kandidaten ønsker å bli selvstendig næringsdrivende og finne ut hvordan vedkommende vurderer risikofaktoren i selvstendig næringsvirksomhet. Det er viktig at kandidaten bevisst vurderer og beregner risiko og deretter ev. er virkelig motivert og villig til å ta oppgaven. Hverken dumdristighet eller overdreven frykt for risiko er gode egenskaper hos en fremadstormende gründer.

Det er viktig å prøve få et inntrykk av hvordan kandidaten evner å håndtere økono­miske sider av en næringsvirksomhet. Det beste er personer som i tidligere virksomhet har bevist sin evne til å tjene penger. I alle fall vil man unngå den som aldri har lykkes med å tjene penger til tross for muligheter som har vært til stede, eller som har hatt ten­dens til sløseri. Husk at det er stor forskjell på de som gjør gode forretninger og de som bare prater om det.

Det kan i noen tilfeller være en viss motsetning mellom en svært egnet selvstendig næringsdrivende og de krav som stilles til en franchisetager. Behovet for intensitet og vilje til utvikling må kombineres med en følelse av behov for enhet og samarbeid i en kjede. Derfor søker man en person som kan bruke sin energi og virksomhet innenfor rammen av et nært samarbeid med andre franchisetagere. Kravsprofilen til en franchise-tager må derfor suppleres med spesifikasjoner som:

 • Økonomi
  • nettoformue
  • likvide midler
  • løpende kostnadsnivå i hjemmet
  • andre inntekter i familien.
 • Egnethet som selvstendig næringsdrivende
  • evne til å vurdere muligheter og risiko
  • egen «drivkraft»
  • positiv innstilling til salg
  • interesse for profitt
  • intensitet
  • fokus på det som teller
  • evne til å prioritere – ikke interesse for uvesentligheter
  • forberedt på å satse 100 % på jobben – i alle fall i perioder.
 • Egnethet som franchisetager
  • vilje til å leie – og akseptere – et konsept
  • evne til å inngå i en gruppe som gjør det samme
  • samarbeidsvillig
  • lojal

De ovennevnte krav og kriterier bør bli sett på som det rammeverket som hvert enkelt konsept bør ha som utgangspunkt for rekruttering av franchisetagere. Siden alle franchise­systemer er forskjellige, vektlegges innholdet i profilene ulikt. I noen profiler betyr for­retningssans svært mye, mens i andre profiler er det spesialkompetanse som er viktigst. Det er store forskjeller mellom kravsprofilen til f.eks. en kioskeier og en eiendomsmegler.

Kontakt oss