Hva er et varemerke?

Et varemerke kan bestå av ett eller flere av de følgende punkter:

  • et ord
  • en figur
  • en bokstavkombinasjon
  • et slagord.

Uttrykket «tegn» iht. varemerkeloven § 2 skal forstås meget vidt. Kravet om at tegnet skal kunne «gjengis grafisk», representerer en begrensning, og om f.eks. farger, lyder og lukter kan utgjøre varemerker, har vært diskutert. I Norge har man lagt til grunn at slike merker, som bare kan oppfattes med andre sanser enn synet, ikke kan utgjøre varemerker, men det er endringer i rettskildebildet. I nyere registreringspraksis er det i noen grad åpnet for registrering av slike merker.

Visse varemerker har blitt så sterke i folks bevissthet at de har blitt symbol for alle produkter, tjenester og virksomheter som fungerer på samme eller tilsvarende måte. Slike varemerker kan for eksempel være Walkman, Potetgull23, Stressless, Lypsyl, Tip-Ex, Caterpillar, Gladpack, Jeep og Vespa.

Et varemerke er såkalt immateriell eiendom – det engelske uttrykket Intellectual Property, IP, er egentlig en mer tydelig måte å beskrive det på – og kan altså eies av en fysisk eller juridisk person. Med eierskapsrettigheten kommer også den eksklusive retten til å benytte varemerket i markedsføring og på annet vis. Et godt omdømme og markedets generelle oppfatning om produktet eller selskapet symboliseres vitterlig av det aktuelle varemerket. Derfor er det selvsagt svært viktig å være godt beskyttet for å kunne være den ene som har denne retten.

Se for deg at du over mange år bygger opp et foretak som blir fremgangsrikt. Varemerket symboliserer alt det du har bygget opp av tillit og kvalitetsoppfatning hos kundene. Helt plutselig startes et foretak innenfor samme bransje som bruker ditt varemerke og konkurrerer med deg. Dette er selvsagt ikke bare et mareritt, men kan også påføre deg alvorlige økono­miske tap, om konkurrenten tar markedsandeler fra deg gjennom å snylte på ditt varemerke. Det er lett å forstå hvor viktig det er å eie rettighetene til varemerket.


23 Se: TOSLO-2015-62184 (ikke rettskraftig pr. 15.12.2015).

Kontakt oss