Kjøpsloven

Denne loven regulerer hvordan kjøper og selger skal oppføre seg når det gjelder under-søkelsesplikt og reklamasjon, hvordan feil eller mangler skal behandles, hvilken type straff som kan gjøres gjeldende og lignende. I franchisesamarbeidet er det vanlig at franchise tageren kjøper visse varer og/eller tjenester fra franchisegiveren. Hva om disse produktene har dårlig kvalitet, eller om leveringen blir forsinket? Hva skjer hvis franchise-tageren mener at «startpakken» ikke oppfyller forventningene? Kan han eller hun da si opp franchise avtalen og få pengene tilbake? Dersom partene ikke har regulert dette i franchise avtalen eller i driftshåndboken, blir kjøpsloven gjeldende35.

Kjøpsloven angir blant annet at leverte varer må være i samsvar med det partene har avtalt vedrørende varetype, mengde, kvalitet, forpakning og andre egenskaper. Har man ikke avtalt noe, skal varen være egnet for formålet, og tilsvare de prøver som selgeren har fremvist. Kjøperen har plikt til å undersøke varen og må reklamere umiddelbart om det oppdages en feil. Selgeren har som oftest rett til å gjøre om leveransen før kjøperen kan heve kjøpet eller kreve erstatning.

 


35 I prinsippet gjelder kjøpsloven alle typer kjøp uavhengig av partsforhold, geografisk begrensning og enkeltvilkårene som måtte være avtalt. Med kjøp forstås en overføring av eiendomsrett i et formuesgode mot vederlag i penger eller annet, herunder bytte, men kjøpsloven definerer ikke begrepet.

Kontakt oss