Franchising – en definition

Hvis man er i England eller USA, brukes ofte uttrykket franchising for mange typer virksomheter, også slike som vi i Sverige ikke forbinder med franchising. Det skyldes at vi i Sverige bruker uttrykket franchising i en noe smalere betydning enn i en del andre land.

Samarbeidsformen franchising kan likevel variere i sitt innhold og som samarbeidsmodell. Generelt kan man inndele franchiseformene i tre hovedtyper:

  • Business Format Franchising
  • Product Distribution Franchising
  • Trade Name Franchising

Likevel er det slik at mange ganger har de foretak som gjør bruk av franchising, en tendens til å la seg deles inn eksklusivt i noen av de foranstående franchisetypene. Grensene er av og til flytende.

Business Format Franchising

Dette er den franchiseformen som vi i Sverige oftest mener når vi snakker om franchising. Business Format Franchising innebærer at franchisen inneholder et helt konsept for å drive en viss form for virksomhet. En definisjon av Business Format Franchising lyder som følger:

Franchising innebærer at noen som eier et forretningskonsept, tilbyr andre mot godtgjørelse å få bruke konseptet til egen forretningsvirksomhet.

På denne hjemmesiden kommer vi fortrinnsvis til å bruke uttrykket franchising når vi mener Business Format Franchising.

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss