Franchiseguiden

– 250 sider om franchiseutvikling

Franchiseguiden er en bok om hvordan franchise fungerer og om hvordan man bygger og driver en franchisekjede.

Boken brukes som en guide for profesjonelle franchiseoperatører samt som en orientering for de som ønsker å bygge en franchisekjede.

Kjøp boken Les boken online
Franchiseguiden

Franchise – En rettslig og kommersiell innføring

Distribusjon av varer og tjenester skjer via ulike samarbeidsformer. Utviklingen fra Singer symaskiners distribusjonssystem i 1863 til dagens komplekse systemer må sees i sammenheng med utviklingen av industri og internasjonal handel.

Maktbalansen er i dag i stor grad flyttet fra produsent- og grossistledd til kjedeleddet, som har kunnskap om sluttfasen av distribusjonen mot forbruker, og har sikret seg kontroll over «salg over disk». Konkurranselovgivningen i EU har tatt inn over seg disse realitetene og samspillet mellom aktørene, som også vil ha betydning for valg av distribusjonsform. Slike valg styres av ulike hensyn, som dermed blir sentrale temaer i boken. Franchise er bokens hovedtema, med utdyping av forberedelsesfaser, lønnsomhetsspørsmål, konseptinnhold, rollefordeling, markedsinndeling, økonomiske betingelser, rettslige reguleringer, internasjonal ekspansjon, tvistesaker og konkursrelaterte forhold. Boken er à jour når det gjelder EUs regelverk vedrørende vertikalt samarbeid pr. 1. juli 2022.

 
Kjøp boken Bla i boka

Bøkene våre om franchising

Franchiseguiden er Nordens bestselgende bok om franchising og er også tilgjengelig på svensk under tittelen FranchisePraktikan. Boken er for de som ønsker å få god kunnskap om hvordan man best bygger og driver en franchisekjede. Boken legger vekt på beste praksis og veileder deg i den praktiske struktureringen og driften av en franchisekjede. Samtidig gir boken solid kunnskap om formaliteter og jus rundt franchising.

Franchise – en rettslig og kommersiell inføring er vår siste bok. Boken er mer omfattende og utdypende med utdyping av forberedelsesfaser, lønnsomhetsspørsmål, konseptinnhold, rollefordeling, markedsdeling, økonomiske forhold, juridiske reguleringer, internasjonal ekspansjon, tvister og konkursrelaterte forhold. Boken er oppdatert med hensyn til EUs regelverk vedrørende vertikalt samarbeid pr 1. juli 2022.

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss