Nytt kapitel

Kapittel 11 – Avgift til felles markedsføring og aktiviteter

En av de mest vanlige stordriftsfordelene en kjede har, uavhengig av om det er en franchise­kjede eller ikke, er muligheten for felles markedsføring. Dette kan være så verdifullt at det blir et av hovedargumentene for kjedens eksistens. Det er svært sjelden at en enkelt enhet kan sørge for markedsføring i samme omfang og til samme pris som det en kjede kan.

For mange franchisekjeder, sannsynligvis for de fleste, innebærer muligheten til felles markeds føring både bedre markedsføring og lavere kostnader for den enkelte franchisetager.

Kontakt oss