Avgiftens størrelse og sammensetning

For å vurdere størrelsen på avgiften må man lage et budsjett. Budsjettet bør inneholde alle kostnader for den markedsføring og de aktiviteter konseptet trenger for å kunne oppnå salgsnivået kjeden ønsker. Kostnaden for dette varierer betydelig mellom ulike typer konsept, så en detaljert rapport er meningsløs å lage her. Det er imidlertid viktig at den som lager budsjettet tar hensyn til at avgiftens størrelse skal dekke behovet både i oppbyggingsfasen og etter at kjeden er fullt utviklet.

Avgiften tas vanligvis ut som en prosentsats av omsetningen. På denne måten blir belastningen fordelt i henhold til evne og til en viss grad etter behov.

Tenk før du begynner – Legg til rette for fremtiden

Når en kjede starter sin ekspansjon, finnes det som oftest bare en eller noen få enheter i kjeden. Markedsføringen man trenger er derfor ofte lokal og har som mål å påvirke kunde basen som er nærmest den aktuelle etableringen.

Siden kjeden ennå ikke er stor nok, finnes det ikke ressurser til eller behov for riksdek­kende markedsføring.

Kjeden har rett og slett ikke nådd en størrelse hvor stordriftsfordeler gjør seg gjeldende i markedsføringen.

Det er i denne startfasen lett å bukke under for argumenter og press om at franchise-tagerne selv skal administrere og ta beslutninger om sin lokale markedsinvestering. Det er dog nødvendig at franchisegiveren tar inn avgiften sentralt før denne eventuelt por­sjoneres ut som et lokalt markedsføringsbidrag. Om man tar inn avgiften sentralt, blir det vesentlig lettere for franchisegiveren å endre fra lokal markedsføring til et nasjonalt medium den dagen det er mer lønnsomt for hele kjeden.

Det er altså klokt å ta ut en godt beregnet avgift for felles salgsfremmende aktiviteter. Avgiften bør faktureres løpende og samtidig med franchiseavgiften. I løpet av utviklings-stadiet kan man la pengene gå tilbake til lokal markedsføring. Når kjeden som helhet senere tjener på å markedsføre seg for flere på en gang, finnes det forutsetninger for å endre praksis. Å kreve inn en ny avgift sentralt etter flere år med lokal håndtering er en svært vanskelig oppgave som ikke anbefales.

Kontakt oss
Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne med dine spørsmål!
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.