Lønn

Lønn

Lønn

Azets vil alltid ha ressurser tilgjengelige som kan utføre lønnsoppgavene dine. Våre lønnskonsulenter holder seg kontinuerlig oppdatert på de lønnslover og –regler som til enhver tid gjelder. Som kunde får du en dedikert lønnskonsulent. Konsulenten tilhører et team som alltid vil være i backup for deg ved endret arbeidsmengde og fravær.

Våre lønnseksperter kan blant annet bidra med:

  • Input av lønns- og ansattdata via lønnsportalen i CoZone
  • Lønnsføring
  • Myndighetsrapportering
  • Ferie og fravær
  • Reiser og utlegg

Lønnstjenester fra Azets

Kontakt oss