5 Forkunnskapsbehov

Hvert franchisekonsept forutsetter at man kan rekruttere personer med riktige person­lige forutsetninger. Et velfungerende franchisesystem skal kunne gi relevant utdannielse og trening, men visse forkunnskaper er alltid nødvendige selv om kravene varierer fra konsept til konsept.

Om franchisekonseptet forutsetter en franchisetager med en veldig spesiell erfaring, kompetanse eller utdannelse, blir rekrutteringsgrunnlaget mer begrenset. Om konsep­tet i stedet har behov for mennesker med ulik bakgrunn, utdannelse og erfaring, øker rekrutteringsgrunnlaget. Det faktum at det finnes et begrenset antall mulige kandidater, behøver i og for seg ikke bety at konseptet ikke er egnet for franchise. Det finnes flere velfungerende franchisesystemer som har svært begrensede utvalgsmuligheter, men som likevel lykkes i å ekspandere tilfredsstillende, for eksempel i eiendomsmeglerbransjen eller frisørbransjen. Men forkunnskapsbehovet kan påvirke franchisekonseptets rekrut­teringsgrunnlag og dermed dets ekspansjonstakt.

Kontakt oss