Multippel og institusjonelle franchisetagere

Hvis man er på jakt etter franchisetagere som skal kunne etablere mer enn én enhet, bør kravsprofilen suppleres med høyere krav til de økonomiske forutsetningene og ressursene til å drive flere steder, for eksempel flere eiere eller familie med voksne barn. For institusjo­nelle franchisetagere tilkommer særskilte krav. Vi utdyper ikke dette videre i denne boken.

Kontakt oss