Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

For å sikre gjennomføring og kvalitet i en franchisekjede /kjedevirksomhet over tid, er det nødvendig at man arbeider løpende med kvalitetssikring.

Kvalitetssikringen blir et verktøy for å sikre konseptetterlevelse og korrigeringer ved avvik, men også et verktøy for å utvikle kjeden og følge med på de forandringer som finner sted i markedet.

Vi benytter en strukturert og metode for å måle kvalitet. Det dreier seg her ikke om en persons personlige oppfatning og kan ikke behandles stemoderlig. Å gjennomføre kontinuerlige målinger og arbeide strukturert med disse fører kjeden og alle som jobber i den, fremover. Målingene gjøres ikke kun for at franchisegiveren skal kunne sikre at konseptet etterleves ut fra sitt perspektiv, men like mye for at de enkelte franchisepartnerne skal kjenne seg sikre på at kollegaene håndterer konseptet på en korrekt måte.

Vi tilbyr et strukturert og lett anvendelig system der vi gjennomfører målinger sammen med kunden. Informasjonen analyseres, og vi er med i prosessen med arbeidet som følger etter målingen.

Kontakt oss