FranchisekvartettenTM – kjernen i styringen

Gjensidig avhengighet

Vi har ovenfor beskrevet arbeidsoppgaver, dokumenter og funksjoner som er vanlige i franchisekjeder. Samlet sett beskriver dette hvordan en franchisegiver kan oppnå en opti­mal drift av franchisekjeden. Franchisegiveren arbeider med å gi støtte og veiledning for franchisetagerne vedrørende driften av konseptet.

I en franchisekjede er alle avhengige av at kjeden som helhet gjør en bra jobb ut mot kundemarkedet. Dersom alle franchisetagerne i kjeden leverer konseptet til kundene på et høyt nivå, påvirker dette økonomien til alle selskapene i kjeden positivt. Men hvis noen av franchisetagerne driver sin virksomhet dårlig, vil også dette kunne påvirke økonomien til alle foretakene i kjeden.

Verdien ved et salg av ett enkelt selskap i franchisekjeden blir påvirket av den samlede verdien av franchisekjeden. Verdsettelsen av en franchisetager baseres delvis på individuell inntekt og formue, men også i stor grad på hvor attraktiv hele kjeden er.

Derfor er franchisegiverens oppgave ikke bare å støtte og belønne franchisetagerne. En annen oppgave er å innføre sanksjoner mot franchisetagere som ikke lever opp til et felles kvalitetsnivå. Dette krever at franchisegiveren har makt til å styre.

Mange tror feilaktig at franchisegivers makt utgår utelukkende fra en franchiseavtale. Uten orden på hva vi har kalt Franchisekvartetten blir den juridiske makten svak, og i visse tilfeller totalt kraftløs.

Kontakt oss