Markedsføring

Franchisegiver utarbeider visjoner, mål og detaljer for konseptets praktiske drift. På denne bakgrunn er det naturlig at planleggingen av kjedens strategier vedrørende riksdekkende markedsføring bør skje sentralt hos franchisegiver eller i det minste bli utarbeidet sentralt.

I et franchisesystem bestående av lokale enheter er det, fra franchisetagere, ofte ytret behov for noe ulik markedsbearbeidelse pga. lokale forskjeller. Disse bør generelt være forbudt, men kan unntaksvis bli akseptert etter at de har blitt vurdert og godkjent av franchisegiver.

Franchisegiver kan etablere både markedsføring og markedsføringsplan og bør sikre at franchisetagere overfører disse til lokale handlingsplaner. Alle markedsføringsunderlag som trengs i form av maler, salgsmateriell og lignende, kan være konstruert og produsert av franchisegiver, og franchisetagerne kan deretter kjøpe dem til kostpris.

Man bør utvikle en policy for all markedsføring, også nettbasert markedsføring. Det er ikke alle i franchisesystemer som liker å bli assosiert med en eller annen politisk retning, herunder sportslige eller religiøse organisasjoner i forbindelse med sin markedsføring, og slike forhold kan med fordel avklares i Håndboken.

Kontakt oss