Franchiseavgiftens størrelse

Rettigheter og plikter gjenspeiles ofte i prisen man betaler. Den franchisetager som har mange og viktige rettigheter for drift av konseptet, betaler som oftest en høy avgift. Avgiften kan dermed ikke sies å være for høy i og med at man får mye igjen for pengene. Ser man derimot at en avgift er urovekkende lav, bør man umiddelbart undersøke om man i det hele tatt får noen rettigheter.

Kontakt oss