Kjedene i basen delt inn i tre kategorier

Filialkjeder
  • virksomheten(e) er organisert i en juridisk enhet
  • ansvar og risiko ligger i all hovedsak hos morselskapet eller den juridiske eier
  • eksempel: XXL.
Selvstendige eller frivillige kjeder
  • leverandører, grossister eller noen butikkeiere har tilbudt frittstående og selvstendig eide butikkdrivere et samarbeid innen avtalte områder, oftest sortimentsutvelgelse, innkjøpsavtaler, markedsføring og erfaringsutveksling
  • et kjedeselskap i egenskap av koordineringsorgan er satt til å utføre avtalte oppgaver innenfor fastsatte budsjetter og med avtalte avgifter og/eller fordelingsnøkler
  • eksempel: Møbelringen.
Franchise
  • effektiv modell for vekst som kombinerer sentralisering og stordrift på enkeltområder på den ene siden med markedsnærhet og sterkt lokalt kremmerskap på den andre
  • franchisegiveren eier, driver og er ansvarlig for videreutviklingen av et dokumentert og lønnsomhetstestet konsept og tilbyr ulik støtte til franchisetagerne
  • franchisetageren driver sin virksomhet for egen regning og risiko og etter nærmere avtale.

Hav er "franchisegrade" for kjeden

Franchise: Utvikling over tid, hovedtall

Omsetningsvekst pr. år

Største innen franchise (1 av 2) Dagligvare

Største innen franchise (2 av 2) Fag/-sevicehandel

Franchisebutikken omsetter mest pr. ansatt og har den laveste kostnadsprosenten

Dekningsgrad og driftsmargin

Kontakt oss