Forandring i franchisesystemer

Forandring i franchisesystemer

Forandring i franchisesystemer

Når en franchise får problemer, kan det av og til innebære at man må se over franchisekonseptet sitt.

Ofte dreier det seg om at forutsetningene er blitt endret, slik at det nåværende konseptet ikke fører til de beste resultatene. Skal det gjøres vesentlige forandringer i et franchisekonsept, kreves det en grundig analyse. Skal det siden gjøres vesentlige forandringer i konseptet, kommer måten å gjøre det på, til å være like vesentlig som selve forandringen i seg selv.

Vi deltar i og leder forandringsprosjekter og bidrar med struktur for prosjektet, analyse, forslag til løsning og til gjennomføringen. Hvert forretningskonsept og anliggende er jo unikt, slik at innholdet selvsagt kan variere, men et generelt innhold kan i all korthet være:

Kontakt oss