Plikter for franchisegiveren

Franchisegiveren er den som eier konseptet og varemerket og som best kjenner (eller i hvert fall bør kjenne) virksomheten, som utøver av franchisegiverfunksjonen. Den vik­tigste plikten en franchisegiver har, er løpende i avtaletiden å overføre knowhow, det vil si kunnskap og erfaring om drift av konseptet, til sine franchisetagere. Som franchisegiver kan man ikke la sine franchisetagere i stikken, men kontinuerlig gi støtte gjennom hele avtaleperioden. Når franchisetagere trenger hjelp, er det franchisegiverens plikt å tilby hjelp og støtte. For å ha råd til å gi slik støtte krever franchisegiver en serviceavgift, eller den faktiske kostnaden som en egen avgift for det konkrete tilfelle.

Franchisegivere må også sørge for å opprettholde og utvikle kvalitetsnivået i kjeden. Hvis en franchisetager opptrer negativt overfor kunder, ikke har tilstrekkelig orden, eller har skilter som inneholder feil, vil dette påvirke alle i kjeden og ikke minst markedets syn på kjeden. Andre franchisetagere kan da ikke iverksette tiltak overfor kollegaen, i og med at de ikke har noen avtale seg imellom. I stedet er det franchisegiver som har en plikt til å holde øye med og sikre kvaliteten, samt irettesette franchisetagere som ikke holder mål, eller ekskludere vedkommende.

Kontakt oss