Nytt kapitel

Kapittel 6 – Franchiseprospektet

Franchiseprospektet er det dokument som sammen med franchiseavtalen og kalkylene skal fungere som beslutningsunderlag for franchisetagerkandidater, långivere, advokater og andre som skal ta stilling til om man bør satse på franchisen eller ikke.

Kontakt oss