Ur franchisetagarens perspektiv

5 argumenter sett fra franchisetakerens perspektiv

1. Dokumentert, testet og lønnsom forretningsidé

For den som har tenkt seg å starte noe eget helt på egenhånd, finnes det sjelden noen ferdig og testet forretningsmodell. Det er derfor også vanskelig å avgjøre hvor lønnsom forretningsideen kommer til å bli.

Å bli gründer i en franchisekjede gir sant nok ingen garanti for lønnsomhet, men forretningsideen må være reelt testet og kunne vise god lønnsomhet i de virksomhetene som er blitt startet opp. Dermed skapes en større sikkerhet i foretaket selv om man betaler en premie i form av en franchiseavgift.

Det skal finnes en instruksjonsbok for hvordan franchisen skal drives. Den kalles ofte for Håndboken. Håndboken skal gi håndfaste instruksjoner om hvordan virksomheten skal ordnes for å oppnå best mulig resultat. En slik håndbok finnes ikke for den gründeren som starter helt på egen hånd.

2. Støtte, rådgivning og utdanning

Som franchisetaker får man støtte og rådgivning fra franchisegiveren både ved starten og også løpende. Dette skjer på alle de områdene som er vesentlige for å drive virksomheten. Det dreier seg til dels om kommersiell støtte som:

 • Innkjøp
 • Sortimentsblanding
 • Markedsføring
 • Salg

Det dreier seg også om administrativ støtte og rådgivning, for eksempel:

 • Personalspørsmål, ansettelser og oppsigelser
 • Økonomisk oppfølging og kontroll
 • Kontakter med myndigheter, utleier, bank, fagforeninger osv.
 • Rapportering
 • IT

Den rådgivningen som franchisegiveren kan gi, er jo ut fra hvert område tilpasset den aktuelle virksomhetens forutsetninger. Det faktum at franchisegiverens kunnskaper og erfaringer er ervervet gjennom praktisk drift av samme slags virksomhet som den som franchisetakeren driver, er en svært viktig fordel. En så skreddersydd rådgivning er svært vanskelig, om ikke umulig, å få for den som driver virksomhet helt på egen hånd.

En franchisekjede har oftest et utdanningsprogram for franchisetakerne. Utdanningsprogrammets omfang varierer selvsagt, men har en tendens til å øke i takt med at kjeden vokser. Til dels er det spørsmål om utdanning ved begynnelsen av franchisetakerens foretak og til dels ved løpende utdanning. Utdanningene er spesielt tilpasset for eiere og personalet som driver nettopp den virksomheten som franchisetakeren driver. Det faktum at utdanningen er skreddersydd, gir en god verdi for franchisetakeren. Å få tilgang til skreddersydd utdanning for den som driver foretak helt på egen hånd, forekommer sjelden eller aldri.

3. Stordriftsfordeler

Hvert foretak som har rukket å oppnå en viss størrelse, får i økende grad ulike fordeler fra sin størrelse. Fordelen for en franchisetaker er selvsagt å ta del i stordriftsfordeler som ikke hadde vært mulige hvis vedkommende hadde drevet virksomhet på egen hånd. De vanligste stordriftsfordelene oppstår ofte i:

Innkjøpspriser og øvrige innkjøpsvilkår
Markedsføring
Utdanning
Nasjonale kundeavtale
Kvalitetskontroll
Produkt- og tjenesteutvikling
Test av nye ideer
I takt med at franchisekjeden vokser, blir stordriftsfordelene tydeligere og stadig mer verdifulle. For en gründer som driver foretaket sitt helt på egen hånd, blir muligheten til å utnytte disse stordriftsfordelene sjelden eller aldri virkelighet.

4. Nettverk av andre som gjør akkurat det samme

Å være egengründer kalles av og til verdens mest ensomme jobb. Sjelden eller aldri har man noen som forstår ens situasjon og de problemer og muligheter som finnes. For den som derimot har drevet foretak i en franchisekjede, pleier argumentet om at man har kollegaer som gjør det samme, å være svært vanlig.

De formelle og uformelle nettverkene som etableres mellom gründerne innen en franchisekjede, er til stor hjelp. Det faktum at man kan få eller for den del også gi råd til sine kollegaer, skaper en kraft som ikke bør undervurderes. At den man får råd av, har en dyptgående kunnskap om ens forutsetninger, skaper en god følelse selv om det kun dreier seg om å få bekreftet de ideene man allerede har selv.

Mange som blir egengründere, har ofte et godt utviklet konkurranseinstinkt. Det ligger derfor i sakens natur at en viss atmosfære av konkurranse oppstår mellom gründerne i en franchisekjede. Denne varianten av intern «konkurranse» kan ofte oppleves som svært stimulerende for en gründer. Det gir tilværelsen ekstra krydder.

For den som driver virksomhet helt på egen hånd, får sjelden eller aldri muligheten til de fordeler som franchisekjedens nettverk tilbyr.

5. Effektiv arbeidsfordeling

For den som driver foretak helt på egen hånd, er arbeidsfordelingen ganske selvsagt. Gründeren må gjøre alt selv. Men i en franchisekjede er det mulig for franchisetakere og franchisegivere på en effektiv måte å dele på arbeidsbyrden slik at én pluss én blir mer enn to.

Franchisegiveren skal, som vi har nevnt foran, gjøre slikt som han/hun kan gjøre for mange samtidig. På den måten får franchisetakeren mer tid til overs til det som krever lokal tilstedeværelse. Eksempel på arbeidsoppgaver som sparer tid og krefter for franchisetakeren, er:

 • Forhandlinger med leverandører
 • Forhandlinger med nasjonale kunder
 • Produktutvikling
 • Utvikling av markedsføringsmaterialer og PR
 • Forretningsideens konseptutvikling

Dine eksperter på franchise i Norden

FranchiseArkitektene er spesialister på alle felt tilknyttet franchise. Vår forretningsidé er å tilby den beste kompetansen innenfor områdene der franchiseforetak har viktige behov.

Les mer
Kontakt oss