Supportkontoret

I franchiseforetak er det ikke uvanlig at man kaller hovedkontoret for «Supportkontor». Navnet beskriver på en god måte den rollen franchisegiveren har overfor franchise tagerne. De funksjonene og arbeidsoppgavene som franchisegiveren utfører, kan også karakteriseres som rådgivning og støtte.

Dette betyr absolutt ikke at franchisegiveren bare har en konsultativ rolle, men når det gjelder hvordan konseptet, markedsføringen og lignende skal utføres, har franchise­giveren en avgjørende rolle. Likevel ligger det i sakens natur at det er franchisetageren som i hovedsak utfører det som må gjøres i de ulike sammenhenger, og franchisegiveren gir franchisetageren støtte ved å hjelpe og kontrollere.

Kontakt oss