Regnskap

Regnskap

Regnskap

Vi bruker dine regnskapsdata til å analysere driften og gi råd om hvordan du kan styre bedriften enda bedre. Gjennom portalen CoZone er våre nettløsninger enkelt tilgjengelige. Her får du tilgang til å fakturere, godkjenne bilag, se oversiktlige rapporter, lønn og HR og registrering av reiseregninger.

Vi kan tilby følgende standardtjenester for franchiseselskaper:

  • Elektronisk fakturaflyt
  • Månedlig regnskapsrapportering til avtalt dato
  • Myndighetsrapportering
  • Remittering
  • Integrasjon mot kassesystem hvis mulig
  • Regnskapsrapport på web helt ned til transaksjonsnivå
  • Webportal for fakturering av kunder
  • Støtte for mottak og sending av elektroniske fakturaer, bl. a. ELMA- og EHF-format
  • Årsoppgjør

Nyt godt av Azets kompetanse:

Som del av regnskapsføringen leverer vi økonomisk rådgivning med benchmark-rapporter for kjeden og månedlig oppfølging av regnskapet fra regnskapsrådgiver.

I tillegg vil du ha tilgang til dine tall og rapporter via CoZone. Se hvordan rapporteringsverktøyet fungerer her

Kontakt oss