Inntektskalkylen

Når kjeden er under oppbygging, starter inntektskurven for en franchisegiver i alminne­lighet ganske lavt. Om franchiseavgiften er variabel, blir inntektsutviklingen ofte sterkt progressiv etter hvert. Styrken i progressiviteten skyldes to viktige forhold:

  • Hver enkelt franchisetager har ofte et lavere salg de første årene innen man har etablert seg på sitt lokale marked. Deretter øker ofte inntektene, og den variable franchiseavgiften øker i takt med inntektene.
  • Etableringstakten er lavere i begynnelsen for gradvis å øke progressivt. Se J-kurven i kapittel 3.
Et eksempel med følgende forutsetninger illustrerer:
  • Franchisetagere forventes å få samme økonomiske utvikling i snitt som i eksempelet ovenfor i avsnittet Resultatkalkylen.
  • Etableringstakt år én: 3 stk., år to: 4 stk., år fem: 5 stk., år seks–ti: 7 stk./år
  • Vi tar utgangspunkt i at samtlige varer som franchisetageren kjøper kommer fra franchise­giveren.
  • Inntredelsesavgift 50.
  • Franchisegiverens bruttofortjeneste på varene er 30 %.

Inntektene år 1 fra hvert års rekrutteringer er halvert, ettersom etableringene antas å skje jevnlig i løpet av året.

Tabell 5: Eksempel på inntektsberegning for franchisegiveren.
Tabell 5: Eksempel på inntektsberegning for franchisegiveren. Den øvre delen beskriver utviklingen for franchisetager og hvor mye omsetning og hvor stor inntekt denne produserer for franchisegiveren i gjennomsnitt i løpet av årene. I den nedre delen beregnes franchisegiverens totale inntekter i løpet av årene.

En grunnlagsberegning inneholder et stort antall antagelser. For eksempel at franchisetagerne i gjennomsnitt kan komme til å få den kalkulerte utviklingen og at alle franchise-tagere utvikles likt over tid. Sannsynligheten for at alt skal gå på skinner og følge beregningen er dog ikke så stor. I stedet får man se de initiale beregningene som et underlag for ulike typer av følsomhetsanalyser. Utover dette forteller beregningene om hvilke størrelser man kommer til å arbeide med i løpet av oppbyggingsårene.

Kontakt oss