Nytt kapitel

Kapittel 1 – Hva er franchise?

Til tross for at både norsk og internasjonalt næringsliv er fullt av virksomheter som anvender franchise, har mange ikke sjelden en ganske diffus anelse om hva franchise innebærer. Derfor begynner vi med å gjøre rede for hvem de to hovedpartene i et fran­chisekonsept er og hva begrepet innebærer for dem.

Kontakt oss