Mellommannsretten

Mellommannsretten er et rettsområde og ingen lov. Innenfor dette rettsområdet finnes det imidlertid lover som agenturloven og kommisjonsloven. Hele mellommannsinstituttet inne­bærer at man lar noen andre (mellommannen) utføre arbeid man selv kunne ha gjort. Av nordiske fremstillinger om mellommannsrettslige spørsmål vises særlig til «Aftaler og Mellemmænd», 6. utgave av Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen. Man kan for eksempel la en aksjemegler kjøpe aksjer for seg i stedet for å gjøre det selv.

Det som er viktig innenfor mellommannsretten, og som er relevant for franchise, er hvordan man skal regulere rettigheter og plikter for personer eller selskaper som kommer inn «imellom» og handler som om de er de opprinnelige partene i en virksomhet. Hvilken posisjon har egentlig megleren fra Privatmegleren når han selger et hus til en privatperson? Hvilket ansvar har franchisegiveren, Privatmegleren AS, overfor franchisetageren som ope­rerer under varemerket? Franchisegiveren ønsker at sluttkunden skal oppfatte alle franchise-tagere som enheter i samme selskap. Franchisegiveren er dog ikke beredt på å ta på seg ansva­ret for franchisetagerens eventuelle feil, og krever derfor at franchisetageren skal medvirke til at ikke misforståelser oppstår hvis franchisetager handler på vegne av franchisegiveren etter fullmakt. Tidligere eksisterte det et gruppeunntak som til og med innebar at franchisetagerne kunne pålegges ha et godt synlig skilt som viste at man var selvstendig næringsdrivende og at man drev virksomhet under en franchiseavtale34. Det er viktig å vurdere hvilke mellom-mannsrettslige forbindelser man vil ha med sine franchisetagere, slik at franchiseavtalen ikke har huller i den anledning. Franchise anses ikke å tilhøre mellommannsretten, men kan ha elementer derfra, typisk om fullmakter utgjør noe av avtalegrunnlaget.

 


34 KfO 4087/88 av 30.11.1988 Art. 4 c)

Kontakt oss