Nytt kapitel

Kapittel 12 – Betalingsrutiner – et viktig håndverk

Betal avgiften – ofte

I vårt land har vi blitt så dyktige hva angår skatter og deres administrasjon at vi stiller i særklasse. Derfor kan det lønne seg å studere den norske skattemodellen når man vur­derer hvordan franchiseavgifter kan kreves inn på den mest hensiktsmessige måten. To forhold man da umiddelbart oppdager er:

  • Forskuddsskatt betales inn hvert kvartal, og arbeidsgivere foretar skattetrekk måned­lig. Ved å betale skatten såpass ofte blir hver av innbetalingene mindre. På den måten blir den negative opplevelsen ikke så stor som ved et høyere beløp og er likviditetsmessig lettere å håndtere for den skattepliktige.
  • Forskuddstrekket foretas i forbindelse med utbetaling, og arbeidsgiveren betaler det direkte til Skattefogden. Lønnstageren trenger ikke å håndtere skatteinnbetalingen og ser kun nettobeløpet.

Det viktige er altså at betalingen skjer ofte og så nære omsetning som mulig. Jo nærmere vi kommer skattemyndighetenes ferdigheter, desto bedre betalingsrutiner får vi.

Kontakt oss